Koleżanki i kolega

Po „towarzyskości” Krakowskiego Salonu Sztuki 2019 Galeria Olympia ma odwagę zaproponować koleżeńskość jako kategorię funkcjonalną sztuki. Mieści się to w misji Galerii, która niestrudzenie umacnia więzi artystów między artystami, artystów z kuratorami, artystów z odbiorcami, kuratorów z kolekcjonerami itp., itd. Już od 21 lat.

Grupa młodych ludzi, adeptów sztuk wizualnych, praktykujących malarzy zawiązała koleżeńskie relacje na studiach sztuka współczesna. Kierunek uzupełniających studiów magisterskich uruchomiony został „dopiero co”, bo w październiku 2019 przez Uniwersytet Pedagogiczny

w Krakowie i przyciągnął zdeklarowanych pasjonatów sztuki. Studia mają bardzo ambitny program. Powinny wyposażyć absolwentów w wiedzę na temat sztuki współczesnej oraz  dać solidne przygotowanie do pracy przyszłym kuratorom i teoretykom sztuki. Sztuka współczesna, jak się okazuje, to nie jest prosty temat. Wymyka się definicjom. Rodzi nieporozumienia. Prowokuje do dyskusji. Czasami wzbudza silne emocje. Studiowanie tak skomplikowanej materii spowodowało jeśli nie zawieszenie przez tych młodych ludzi praktyki artystycznej, to z pewnością jej ograniczenie. Niemniej jednak udało się kuratorce przygotować wystawę demokratyczną

Grupa młodych ludzi, adeptów sztuk wizualnych, praktykujących malarzy zawiązała koleżeńskie relacje na studiach sztuka współczesna. Kierunek uzupełniających studiów magisterskich uruchomiony został „dopiero co”, bo w październiku 2019 przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i przyciągnął zdeklarowanych pasjonatów sztuki. Studia mają bardzo ambitny program. Powinny wyposażyć absolwentów w wiedzę na temat sztuki współczesnej oraz  dać solidne przygotowanie do pracy przyszłym kuratorom i teoretykom sztuki. Sztuka współczesna, jak się okazuje, to nie jest prosty temat. Wymyka się definicjom. Rodzi nieporozumienia. Prowokuje do dyskusji. Czasami wzbudza silne emocje. Studiowanie tak skomplikowanej materii spowodowało jeśli nie zawieszenie przez tych młodych ludzi praktyki artystycznej, to z pewnością jej ograniczenie. Niemniej jednak udało się kuratorce przygotować wystawę demokratycznąi różnorodną, na której każdy z odbiorów znajdzie interesujący obiekt dla siebie i własnej satysfakcji estetycznej.