Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez Galerię Olympia przy użyciu strony internetowej www.olympiagaleria.pl.

Galeria Olympia należy do Fundacji Freda Gijbelsa z siedzibą przy ul. Limanowskiego 24/4b w Krakowie, kod pocztowy 30-534, założonej w 2004, wpisanej do KRS. Nr KRS: 0000204560, NIP: 6792811029, REGON: 356847864.

Nr rachunku bankowego: 81 1050 1445 1000 0090 3036 5101

Kod BIC Swift: INGBPLPW

1. Galeria Olympia prowadzi sprzedaż dzieł sztuki i pozostałych artykułów za pośrednictwem sieci INTERNET.

2. Ceny zawierają podatek VAT.

3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT marża lub faktura VAT.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Kupującym a właścicielem Galerii Olympia, Fundacją Freda Gijbelsa.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie Kupującemu faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać na stronie www.olympiagaleria.pl, na adres olympia@post.pl.

2. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty na konto Fundacji Freda Gijbelsa.

3. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu wysłania towaru. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt e-mailem na adres olympia@post.pl.

Płatność i dostawa

1. Płatność następuje przelewem bankowym bezpośrednio na konto: Fundacja Freda Gijbelsa, 81 1050 1445 1000 0090 3036 5101, Kod BIC Swift: INGBPLPW

2. Do każdego zamówienia z dostawą doliczany jest koszt transportu serwisem TNT.

3. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.

Ochrona danych osobowych 

1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Galerii Olympia są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych.

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właściciela.

2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.