Uwarunkowania genetyczne »

Bartek  Jarmoliński/ 02.10. - 05.11.2015

,,Dziedziczenie jest to zespół procesów, dzięki którym potomstwo podobne jest do rodziców. Na skutek mutacji genowych może dochodzić jednak do pewnych zaburzeń- które powodują choroby genetyczne. Skłonności, a także choroby takie mogą być uwarunkowane chromosomalnie (brak określonego chromosomu lub ich nadmiar).  Związane z płcią to natomiast hemofilia i daltonizm. Jako cechy recesywne choroby te ujawniają się głównie u mężczyzn. U kobiet są one równoważone drugim prawidłowym chromosomem. Anomalia chromosomu X wywołują często Zespół Klinefeltera czy Zespół Tunera”.Istnieją także dziedziczone skłonności, najczęściej obejmują one regularne zażywanie środków prowadzących do trwałych uszczerbków na zdrowiu oraz uzależnienie od innych osobowości czy sztuk z obszaru audio – wizualnego. Od 2006 roku powstają  zdjęcia dokumentujące szczególnego rodzaju relacje Bartka Jarmolińskiego z mentorem- ojcem Jackiem Malczewskim. Jarmoliński fotografuje się z autoportretami Malczewskiego.

 

Powstaje prywatne archiwum zdjęć, które  sprowadza postać Malczewskiego oraz autora do jednej płaszczyzny, do jednego obszaru. Estetyka / charakter tych fotografii odnosi się do zdjęć z przełomu XIX i XX wieku.Głównym powodem powstania projektu Bartka Jarmolińskiego są odniesienia do postaci Malczewskiego w ujęciu autoportretów każdego z obu artystów oraz  ich szczególnego kontekstu . tytułowe ,,Uwarunkowania genetyczne” obrazują  skłonności do bogatej kreacji i symboliki przedstawiania własnej postaci oraz odnoszą się do zaangażowania w obszar malarstwa i znaczenia roli artysty.