Robert Motelski »

Poza czasem | 03 – 29.VI.2011

Robert Motelski bardzo wcześnie określił swoją drogę. Mimo, że skupia się na marginalizowanym w sztuce współczesnej motywie, jakim jest pejzaż, czyni to w sposób nader przekonywujący, z dużą świadomością zmian jakie dokonywały się w malarstwie XX-wiecznym oraz najnowszym.

Daleko posunięta synteza, minimalizm oraz doskonała kompozycja prac Motelskiego budzą skojarzenia z kubistycznymi eksperymentami Mondriana z początkowych lat drugiej dekady wieku XX. Motelski traktuje elementy krajobrazu jako autoteliczne, wyabstrahowane formy, z których dzięki głębokiemu wyczuciu harmonii oraz zasad kompozycji buduje spokojne, kontemplatywne obrazy bliskie starej japońskiej tradycji malarskiej Sei Do, gdzie położenie każdej plamy poprzedzone jest głębokim skupieniem. Obrazy Motelskiego są lekkie, wolne od błędów, poprawek i przemalowań. Motelski podobnie jak kaligraf objawia jedynie finalny efekt swojej pracy, pozostawiając szkice, nagrania wideo i dokumentację fotograficzną w ukryciu. tekst: Rafał Piekarz | kurator: Olimpia Maciejewska