Publikum Kraków »

Publikum Kraków | 09.IV - 23.IV.2010

2010-III-30 PUBLIKUM to w zamyśle wirtualna publikacja i wystawa, która miała nigdy nie powstać. Porusza problematykę utopii i tożsamości we współczesnym świecie i sztuce. W projekcie bierze udział 21 artystów z całego świata, którzy poznali się przez Internet. Fotograficy i graficy za pomocą swojego medium wyrażają znaczenie poruszanej problematyki. W rezultacie tych poszukiwań, PUBLIKUM doczekało się finalnie swej "fizycznej" formy i w czerwcu 2009 zostało wystawione w galerii Kiosk w Luksemburgu. W grudniu 2009 wystawa odwiedziła galerię Kiosk/Images w Paryżu. W Krakowie PUBLIKUM będzie można zobaczyć w Galerii Olympia od 9 do 23 kwietnia 2010. //artyści: Ann Guillaume et Leylagoor, Joaquim Valente, The Plug, Goran Popovic, Florence Lucas, Yann + Benjamin Rondeau, Toby Amies, Emilie Salquèbre, Rebecca Fanuele, Sébastien Cuvelier, Aleksander Bochenek, Nina Pagaliès, Yannick Baraquin, Thierry Waltzing, Marc Wilwert, Sven Becker, Eric Tabuchi, Noëlle Grosso, Christophe Pfeiffer//

Guy Debord w swojej książce "Społeczeństwo spektaklu" (1967) napisał: "Wyobcowanie widza w przedmiocie kontemplacji (który jest owocem nieświadomej działalności samego widza) wyraża się w sposób następujący: im więcej kontempluje, tym mniej żyje; im silniej utożsamia się z oficjalnymi obrazami szczęścia, tym gorzej rozumie swoje życie i pragnienia. W spektaklu wyobcowanie działającego podmiotu przejawia się w tym, że gesty i czyny tego podmiotu nie należą już do niego, lecz do tego, kto je przedstawia. Ponieważ spektakl jest wszechobecny, widz nigdzie nie może się czuć u siebie". //kurator: Karolina Markiewicz / foto: Toby Amies / projekt powstał przy wsparciu Ambasady Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce oraz Ministerstwa Kultury w Luksemburgu//