KEYMO_7 – 29 czerwca 2013 »

Potoczna teoria wielości światów

2013-VI-04 Keymo, która dotychczas skojarzona była z fotografią eksplorującą nienormatywne formy seksualności, prezentuje zupełnie nowe prace. Potoczna teoria wielości światów składa się głównie z obrazów z serii Widziadła; lapidarnych, przesiąkniętych absurdalnym poczuciem humoru, operujących zaskakującymi połączeniami malarskiego motywu (często zaczerpniętego z najbardziej pospolitych sfer życia) z sentencjami i pseudoaforyzmami Na wystawie zaprezentowane zostaną Widziała, Bohaterzy, Plażowiczki oraz fotografie, kolaże i obiekty.

Światy, w których funkcjonujemy mentalnie są konglomeratem doświadczeń, pragnień, obaw, fantazji. Ich nieustającemu pojawianiu się i znikaniu towarzyszymy biernie, ich działanie kontrolujemy w niewielkim stopniu. Są z nami w kolejce po bułki, przy obcinaniu paznokci, gdy przyjmujemy świętą komunię. Obrazy i myśli łączą się w sposób dowolny, asocjacyjny, absurdalny. Budulcem są elementy wchłoniętej ikonografii, zniekształcona pamięć, wyobrażenie mieszające się ze wspomnieniem. Spoiwem zaś kora mózgowa. Są synkretyczne jak haitańskie voodoo, irracjonalne niczym kulty cargo. Nie podlegają cenzurze. Wystawa Keymo jest paradokumentem o mentalnych światach funkcjonujących na progach świadomości; o dynamicznym koegzystowaniu symboli i znaków, zdań i zdarzeń, przedmiotów intencjonalnych i rzeczy. To próba zawarcia w formule wystawy poetyki nachodzących na siebie narracji, skrawków wspomnień i wrażeń odrealniających świat codzienności, mieszających erotykę z religią, ezoterykę z florystyką, literaturę z technologią żywienia. To twór eklektyczny, politycznie wielowektorowy, żywiący się ciałem i duchem. Keymo, która dotychczas skojarzona była z fotografią eksplorującą nienormatywne formy seksualności, prezentuje zupełnie nowe prace. Potoczna teoria wielości światów składa się głównie z obrazów z serii Widziadła; lapidarnych, przesiąkniętych absurdalnym poczuciem humoru, operujących zaskakującymi połączeniami malarskiego motywu (często zaczerpniętego z najbardziej pospolitych sfer życia) z sentencjami i pseudoaforyzmami (W przeciągu wszystko wygląda inaczej, Słowo słońce nie posiada własnego antonimu). Widziadła to swoistego rodzaju notatnik, zapis funkcjonowania świadomości łączącej obraz i myśl w sposób nieoczywisty, przypadkowy a jednocześnie pełen emocji i podszyty rodzajem poznawczej trwogi. Keymo dystansuje się od dyskursywnych form poznania, jest sceptyczna i sarkastyczna (Analiza spermy Chrystusa wykazała śladowe ilości plemników). Poznawczy sceptycyzm rodzi określoną postawę estetyczną, w której sztuka i codzienność przestają funkcjonować jako odrębne światy, zachodzą na siebie i stają się równie warte (lub niewarte) zainteresowania. Sztuka przestaje być zbiorem dzieł i lokuje się w ogólnej kategorii przedmiotów, w której współistnieje z kamieniem, kwiatem, maszynką do mielenia mięsa. Na wystawie zaprezentowane zostaną Widziała, Bohaterzy, Plażowiczki oraz fotografie, kolaże i obiekty. Wystawa została zorganizowana w ramach KRAKERSA oraz w sezonie wystawienniczym Galerii Olympia pn. Ostatnia ofensywa kobiet przed odrodzeniem się męskości. Kuratorem Wystawy jest Przemysław Chodań. 9 czerwca o godzinie 12 zapraszamy na spotkanie z artystką i kuratorem.