kulturaonline

KRAKERS 2017

Skład na Zabłociu/ 21.04.-02.06.2017

Kurator: Krzysztof Marchlak/ Artyści: Piotr Bogatka, Blanka Dudek, Albert Jeżowski Stanisław Koba, Bogumił Książek, Krzysztof Marchlak, Jan Płatek, Michał Stonawski, Maria Wasilewska

Skład Solny przy ulicy Na Zjeździe 8 ma wiele funkcji, jednak to właśnie sztuka, w zaskakujący sposób, zaczęła budować jego nowe znaczenie. Budynek był magazynem soli, potem wojskowymi koszarami, by ostatecznie stać się siedzibą twórców i ich działań artystycznych. To tutaj funkcjonuje galeria Skład Solny, prezentująca z różną częstotliwością wystawy sztuki, to tutaj działają lub działali artyści związani z krakowską sceną artystyczną, tworząc miejsce spotkań i rozmów różnych pokoleń artystów. Tożsamość tego miejsca jest ciągle budowana i rozwijana. 

»