kulturaonline

ALTER EGO – Paweł Łyjak

05.08. – 30.09.2017

kurator: Bartek Jarmoliński

Artysta, zaliczany do młodego pokolenia twórców, najczęściej sięga po historie ze swego dzieciństwa. A są to historie złożone, w których postać autora jest motywem przewodnim jego prac. Właściwie Paweł Łyjak tworzy w swej historii szeroko rozumiany autoportret. Niezależnie od motywów przedstawionych w pracach malarskich, graficznych, rysunkowych, czy zawierają jego podobizny, czy też są to przedstawienia innych postaci, wszystko to opisuje złożoną osobowość autora. Będąc kolekcjonerem, zbieraczem niepotrzebnych, nieco zniszczonych, bezużytecznych już przedmiotów, autor tworzy obiekty i zbiory obiektów z nieznaną dla widza historią, którą każdy może stworzyć sam.  W pracach Łyjaka historia przewija się nieustannie. Wykorzystując stare fotografie, w tym własne zdjęcia z dzieciństwa, tworzy opowieść o człowieku, który będąc dzieckiem tworzył swój świat, w którym znajdował wszystko, czego potrzebował, wszystko co chroniło go przed niebezpieczeństwem. 

»