Andrzej Baziak, Karolina Łukawska

Krakowska Robota 

14.04.-09.05.2019

Aktualna, trudna sytuacja, czyli brak stałego źródła dochodu, pieniędzy na spełnienie twórczych zamierzeń, obowiązek regularnych wystaw i ciągłego bycia na fali przyprawia artystów  o frustrację. Andrzej Baziak i Karolina Łukawska nawiązując do ostatnich wydarzeń – napadu na bankomat przy ul. Teligi w Krakowie – instalują w Galerii Olympia bazę, gdzie planują skok na bankomat. Wszelakie plany i rekwizyty wskazują na ich nieudolność i naiwność. Zamiast zwrócić uwagę na istotne elementy napadu skupiają się na rzeczach mniej ważnych takich jak np. projekty i stylizacje idealnych strojów na napad czy nierealne alibi

»