Artyści GaleRIi Olympia
Wojeciech Ćwiertniewicz Artysta

Wojciech Ćwiertniewicz

Artysta malarz. Maluje figuratywnie i abstrakcyjnie. Autor cyklu aktów męskich w naturalnej skali. Czystość tradycyjnego medium malarstwa!

Kim jest Wojciech Ćwiertniewicz?

Artysta malarz, autor Dzienników malarza (Kraków 2002). Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1981). Laureat m. in. Nagrody Krytyki Artystycznej im. Cypriana K. Norwida oraz Nagrody „Exitu” za rok 2008. Jest autorem ponad siedemdziesięciu wystaw malarstwa. Brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych.

Wystawy Wojciecha Ćwiertniewicza

Wybrane wystawy: Informel, Galeria Olympia, Kraków, 2004; Projekcje, Otwarta Pracownia, Kraków, 2006; Mężczyźni, Galeria aTak, Warszawa, 2008, Żebro Ewy? Potencje męskości, Galeria Studio, Warszawa, 2009; Ars Homo Erotica, Muzeum Narodowe, Warszawa, 2010; Ceci n’est pas un paysage, Skład Solny, Kraków, 2011; Entre Sistemas. Pintura Polaca, CAC Velez Malaga, 2016; obrazy są tylko obrazami (…), Zamek Sielecki / Galeria Extravagance, Sosnowiec, 2017; Here We Are, Meno Parkas Galerija, Kaunas, 2018; Artyści z Krakowa. Generacja 1950 – 1969, MOCAK, Kraków, 2020; Poza jakimkolwiek miejscem, Galeria Kameralna BGSW, Słupsk, 2021. Prace Wojciecha Ćwiertniewicza znajdują się w kolekcjach: Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Bibliotece Jagiellońskiej, Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej oraz w zbiorach prywatnych głównie w Polsce i w USA.

„W sposób dosyć delikatny dotarłem do abstrakcji”

Artysta Wojciech Ćwiertniewicz jest malarzem wszechstronnym, nie ograniczającym się w swojej twórczości do żadnego rodzaju malarstwa. Porusza się w reżimie figuracji z równą swobodą, z jaką wykorzystuje abstrakcyjną formę do budowania wizualnego przekazu. Prace z wczesnego okresu twórczości są realistyczne. Przykładem realistycznego malarstwa rodzajowego może być obraz z 1984 roku Scena domowa z pieskiem, który został sprzedany na aukcji Domu Akcyjnego Rempex w 2021 r. i trafił do kolekcji Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej. Z lat 80. pochodzi inny obraz (Zapomnienie, 1985), który wymyka się łatwemu przyporządkowaniu do realizmu lub surrealizmu. Realizm malarstwa Ćwiertniewicza w latach 90. ewoluował w kierunku uproszczenia form. Artysta odszedł od przedstawień postaci ludzkiej na rzecz skupienia się na pejzażu i wyodrębnienia z niego elementów takich jak drzewa i chmury, by nadać im swoistą formę z mocnym ładunkiem ekspresji. Chociaż zawsze w centrum zainteresowania malarza Wojciecha Ćwiertniewicza była figura, to jednak w „sposób dosyć delikatny” artysta dotarł do abstrakcji. Obecność tej abstrakcji uwidacznia się w obrazach z kółkami malowanymi mięsiście fakturalnie lub płasko na dużych formatach albo mniejszych lub wręcz miniaturowych.

Męskie akty

Interesującym cyklem malarza są akty naturalnej wielkości, głównie męskie, malowane w skali 1:1. Kompozycje wielkoformatowych płócien zbudowane są wertykalnie na osi. Model ustawiany jest zawsze w neutralnej statycznej pozie z opuszczonymi wzdłuż tułowia rękami. Patrzy wprost na patrzącego. Obrazy z tego cyklu reprezentowały artystę na wystawie Artyści z Krakowa. Generacja 1950 – 1969 w muzeum MOCAK.

„Wszystkie obrazy powstają bez słów”

Ostatnio artysta maluje hybrydyczne formy, łączące elementy organiczne z mechanicznymi i na własny użytek nazwa to nowe malarstwo surrealizmem. Widać w nich, jak ważny w malarstwie jest kolor. Artysta z miłością wykorzystuje barwy, szczególnie żółtą, czerwoną i kobalt. 24 stycznia artysta zanotował w kalendarzu: „Ujawniona radość jest odpowiedzią samemu sobie: wszystkie obrazy powstają beż słów”.