Malarstwo Roberta Motelskiego

Robert Motelski

2006-X-25 Interesują go rytm, porządek i spokój zawarty w naturze. Zawsze wychodzi od studium natury. Przetwarza fragmenty rzeczywistości, usuwając zbędne elementy, wzmacniając to, co dla niego istotne. Redukuje pejzaż do znaków, symboli, żeby pokazać to, co najistotniejsze. Maluje na płótnach różnych rozmiarów w zależności od tematów, składających się...

27.10.2006 - 10.11.2006