Der rote Punkt

Fryderyk Heinzel

21.06.2019 - 21.08.2019

Prezentowane pejzaże fotograficzne powstały geograficznie pomiędzy jeziorem Bodeńskim a rzeką Dunaj. Pejzaż jako temat istnieje w moich obrazach  już od dawna. Takie inspiracje pojawiły się po raz pierwszy w serii moich obrazów olejnych pt. Pastwiska, którą malowałem w ramach dyplomu z malarstwa na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Korzystając z dość prostych, surowych środków malarskich, tworzyłem nowe przestrzenie pejzażu, które się otwierały i zamykały, ogniskując się na nowo w  rzeczywistość  symboliczną,  a nawet magiczną.

Tytuł „ Der rote Punkt” (czerwony punkt)  jest formą świadomego nadawania specjalnego znaczenia przestrzeni i miejscom dla mnie szczególnym. Miejsca te, w których lubię przebywać i do których czasami powracam, znacząc je, uznaję za swoje.

W moich najnowszych pracach fotograficznych również przedstawiam zwykły pejzaż. Widzimy łąki, pola, niebo i ziemię. Ale pojawiające  się  w nim  przecinające się  wzajemnie  barwne płaszczyzny, widoczne linie oraz dające się wyróżnić proste formy geometryczne, tworzą interesującą mnie nową geometrię pejzażu. Można w niej czasem dostrzec działalność człowieka, on sam tam jednak nie występuje. Wprowadzony w ten sposób ład geometryczny jest  dla mnie symbolicznym  połączeniem natury i kultury wizualnej.

W serii prac ,,Collective”  dokonuję dalszych zmian, traktuję naturę i pejzaż jedynie  jako punkt wyjścia.  Właściwy obraz ulega dalszej transformacji i  powstaje nowa rzeczywistość, nowa przestrzeń, dla której zarówno malarstwo abstrakcyjne, jak i sztuka geometrii, są źródłami inspiracji.

Tytuł „ Der rote Punkt” (czerwony punkt)  jest formą świadomego nadawania specjalnego znaczenia przestrzeni i miejscom dla mnie szczególnym. Miejsca te, w których lubię przebywać i do których czasami powracam, znacząc je, uznaję za swoje.

Fryderyk Heinzel  2 czerwca 2019 Überlingen