Vita morbus est

Małgorzata Wielek Mandrela, Bartek Jarmoliński, Paulina Poczęta, Paweł Łyjak, Paweł Hajncel

20.04.2018 - 20.05.2018

Łaciński tytuł „Vita morbus est” oznacza życie jako chorobę. Nadwrażliwość postrzegana w większości jako stan chorobowy jest dziś zjawiskiem, jakie dotyka wielu z nas, stąd też tytułowe „zmiany w rozumieniu nadwrażliwości”.
Nadwrażliwość, związana z funkcjami prawej półkuli mózgowej, jest nierzadko powodem do silnych i destruktywnych reakcji na rzeczywistość, drugiego człowieka i …siebie samego. Sztuka w procesie obserwowania daje możliwość wypowiadania wszystkiego czego można nie wypowiedzieć werbalnie, z różnych powodów. Twórca, analizując własne ,,inside”, stać się może papierkiem lakmusowym problemów które cechować będą nie tylko jego / ją, lecz także grupę osób o podobnej wrażliwości. Tematyka, którą podejmuje wystawa, stawia pytania o funkcjonowanie współczesnego człowieka. Jest to pytanie o nadwrażliwość, która jest aktualnie zjawiskiem dotykającym wielu. Czy nadwrażliwość można jednoznacznie nazwać chorobą? Czy życie z nadwrażliwością jest dysfunkcyjne?

Czy można postrzegać je jako chorobę? Wystawa ,,Vita morbus est” nie daje jednoznacznych odpowiedzi.. Bardziej mnoży pytania, które mogą prowadzić do ,,zajrzenia” w głąb siebie.