Poeci kuratorują plastyków

Bogusław Bachorczyk

17.12.2017 - 21.03.2018

Jak zawsze w dzień imienin Olimpii // tym razem: Michał Sobol, laureat Lliterackiej Nagrody Gdynia 2017 w dziedzinie poezji// WIEŚĆ, o której traktuje najnowsza wystawa Bogusława Bachorczyka, trwa dłużej niż wieś. Wieś, tak jak ją rozumiemy, często w kontekście sztuki narodowej, to bardzo młody, dziewiętnastowieczny wynalazek, którego historia jest krótka, a koniec bliski, jak powiedziałby dwudziestowieczny klasyk. Wieś taka zaczyna się z chwilą, gdy kresu dobiega WIEŚĆ – wieść o związku człowieka z Ziemią. W naszych czasach koniec wsi i koniec WIEŚCI trwającej tysiąclecia, zdają się na siebie nakładać. Myślenie o wsi nie jest już lokalną opowieścią o źródłach narodowej kultury, jak to miało miejsce sto lat temu w sztuce Młodej Polski, ale konfrontuje nas z tym, co uniwersalne, z zasadniczym procesem dokonującym się w skali planety. Jest to proces stopniowego odrywania się ciała od Ziemi, lewitacji ciała, przebóstwienia, wreszcie odkrycia jego zbędności i nieuchronnego zaniku, jako niepotrzebnego już narzędzia, zastępowanego przez coraz bardziej doskonałą maszynę.// Michał Sobol