(r)ewolucja w Galerii Olimpia

2009-V-21 Prezentując unikatowy materiał dokumentujący działania artystyczne z lat osiemdziesiątych grup takich jak Luxus, Łódź Kaliska, Koło Klipsa pokażemy, iż wolność intelektualna na polu sztuki realizowana być może nawet w niesprzyjających warunkach społecznych. Prezentując artystów działających obecnie pokażemy, iż rynek, moda i standardy wyznaczane przez elity art-worldu nie muszą dominować i determinować artystycznych działań.

Rozpoczęty w 1989 proces transformacji ustrojowej stwarzał nadzieje na wyzwolenie artystów z okowów politycznej cenzury oraz na wyprowadzenie polifonii głosów nieograniczonych narzuconymi z góry oczekiwaniami. Jedynym ograniczeniem miała być wyobraźnia artysty. Nowe instytucje artystyczne miały bronić wolności słowa i prowokować dyskusje na tematy ważne i trudne. W 20 lat po (r)ewolucji politycznej rzeczywistość świata sztuki zadziwia bardziej niż ta z czasów oficjalnej cenzury. Dziś cenzurujemy się sami. Wystawy zamykane są przed otwarciem. Artyści skazywani są za obrazę uczyć religijnych, oskarżani o obrazę moralności. Czy rzeczywiście krajobraz po(r)ewolucyjny jest aż tak przygnębiający? Prezentując unikatowy materiał dokumentujący działania artystyczne z lat osiemdziesiątych grup takich jak Luxus, Łódź Kaliska, Koło Klipsa pokażemy, iż wolność intelektualna na polu sztuki realizowana być może nawet w niesprzyjających warunkach społecznych. Prezentując artystów działających obecnie pokażemy, iż rynek, moda i standardy wyznaczane przez elity art-worldu nie muszą dominować i determinować artystycznych działań. Na wystawie pragniemy ukazać ciągłość mentalną w postawach artystów (r)ewolucyjnych lat osiemdziesiątych z twórcami działającymi obecnie. Kontekst historyczny nie jest tutaj najważniejszy. (r)ewolucja jest bowiem procesem permanentnym, dążącym do uczynienia sztuki sferą wolności, w której artysta ma szansę realizować się intelektualnie oraz wyzwalać silne emocje. Wystawa prezentować będzie prace niezwykle różnorodne. W niektórych odbijać się będą echa takich (r)ewolucyjnych nurtów jak suprematyzm czy dadaizm. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace między innymi Zygmunta Rytki (video), Łodzi Kaliskiej, Ewy Ciepielewskiej (malarstwo), Fadelsa (obiekt), Kamila Stańczaka (malarstwo, obiekt), Rafała Piekarza (instalacja), Keymo (malarstwo), Dominika Borkowskiego (video, malarstwo), Ireneusza Bęca (malarstwo), El Emo – Przemka Krzakiewicza (luksografia). Kurator: Przemysław Chodań Współpraca: Elżbieta Bela