Mixed Emotions

13.08.2008 - 29.08.2008

Uwaga! W trakcie wystawy w naszym gabinecie (Kraków, Józefa 18) rezyduje Adam Mickiewicz, a obok niego: Małgorzata Wielek-Mandrela, Adam Rzepecki, Kamil Stańczak, Robert Motelski, Ireneusz Bęc, Fred Gjibels, Mikołaj Małek).

Ponieważ opowiadamy się za stanowiskiem antypsychiatrii i stwierdzamy, że to nie my jesteśmy chorzy, lecz chore są społeczne konstrukty zdrowia i choroby, postanowiliśmy zaprezentować Państwu „Mixed Emotions”. Pokaz sztuki kreujący przestrzeń wolną od przymusu spójnej osobowości, jednoznacznej tożsamości oraz intelektualnych póz. Przestrzeń przyjmującą twórczość początkujących oraz uznanych artystów. Chwiejną emocjonalnie. Przestrzeń o osobowości borderline. Miejsce kreujące artystyczny wielogłos samowolnie, bez potrzeby odwoływania się do autorytetów lokalnego artworldu. Jako że programowo wyznajemy brak konsekwencji – tak teoretycznej jak i praktycznej – nauką pomocniczą antypsychiatrii czynimy psychoanalizę ( „Panie Misie” Małgorzaty Wielek-Mandreli, „Projekt pomnika Ojca Polaka” Adama Rzepeckiego oraz wyraz dziecięcej traumy – „Bambi” Kamila Stańczaka), gender studies („Las Ramblas. Barcelona” Aleksandra Bochenka) oraz botanikę (Robert Motelski „Tczciny”, Tomek Milanowski „Flowers”), turystykę (Mikołaj Małek „Johannesburg”) i zoologię (obiekty Freda Gjibelsa). Pomimo wielu inspiracji naukami ścisłymi, wystawa nie jest projektem badawczym! „Mixed Emotions” jest dziełem przypadku, pochwałą antyintelektualizmu i rock and rolla, wyrazem horror vacui; Promujemy sztukę wielu technik (malarstwo, fotografia, obiekt) oraz efektów wizualnych. (od realizmu po surrealizm i abstrakcję). Artystów z ideologicznej lewicy, prawicy oraz centrum. Wierzących, agnostyków i ateistów. Uwaga! W trakcie wystawy w naszym gabinecie (Kraków, Józefa 18) rezyduje Adam Mickiewicz (a obok niego wspominani wyżej: Małgorzata Wielek-Mandrela, Adam Rzepecki, Kamil Stańczak, Robert Motelski, Ireneusz Bęc, Fred Gjibels, Mikołaj Małek). Wystawa została zorganizowana bez finansowego wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.