Malarstwo Roberta Motelskiego

Robert Motelski

27.10.2006 - 10.11.2006

2006-X-25 Interesują go rytm, porządek i spokój zawarty w naturze. Zawsze wychodzi od studium natury. Przetwarza fragmenty rzeczywistości, usuwając zbędne elementy, wzmacniając to, co dla niego istotne. Redukuje pejzaż do znaków, symboli, żeby pokazać to, co najistotniejsze.

Maluje na płótnach różnych rozmiarów w zależności od tematów, składających się na cykle trzcin, drzew, kwiatów, starych budynków, horyzontów. Ważne jest dla niego, aby odbiorca wiedział co przedstawione jest na obrazie, co nie zawsze jest proste na pierwszy rzut oka. Dlatego tytułuje swoje prace w zależności do jakiego cyklu należą. Podaje dokładną datę – dzień, miesiąc, godzinę. Nie jest to czas, kiedy powstawał obraz, ale czas w jakim przedstawiona sytuacja, światło, kolor, kompozycja, mogły zaistnieć. Inspiruje go zarówno sztuka współczesna, jak i dawna. Ceni twórczość C.D. Friedricha i Vermeera, a także Malewicza, Mondriana, a także Colour Field Painting, J. Pollocka; artystów związanych ze sztuką ziemi, jak James Turell, Andy Goldworthy. Duże znaczenie ma dla niego także sztuka i filozofia Dalekiego Wschodu.